- Tư vấn thiết kế hệ thồng điện chiếu sáng,điện công nghiệp.

 - Tư vấn thiết kế xây dựng tổng hợp.

 - Thi công lắp đặt các công trình điện chiếu sáng.

 - Nhà thầu M & E các công trình điện công nghiệp.

 - Nhận bảo trì hệ thống điện cho các nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn.

 - Xây dưng các công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

 - Đầu tư kinh doanh bất động sản, khu dân cư và cao ốc văn phòng.